Rudolf PECINOVSKÝ

Osobní údaje

Narozen:  17. 7. 1954 v Praze

Bydliště:   110 00  Praha 1, Široká 4

Mobil:       +420 603 330 090

e-mail:      rudolf@pecinovsky.cz

Vzdělání

1973 – 1976     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT,
obor inženýr matematik, zaměření teoretická kybernetika.

Školu jsem předčasně opustil, protože jsem v polovině třetího ročníku zbyl na oboru sám. Vedení školy nechtělo držet obor
pro jediného studenta a já jsem naopak chtěl dále studovat kybernetiku.

1976 – 1979     Fakulta elektrotechnická ČVUT, obor technická kybernetika, zaměření řídící technika.
Diplomová práce na téma Řízení tuhých systémů
Titul: Ing.

1980 – 1983     Aspirantura v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV.
Disertační práce z oblasti rozpoznávání obrazců (pattern recognition) na téma Selekce příznaků pomocí míry diskriminativnosti.
Titul: CSc.

Odborné aktivity

1978 – 1979     SPŠTM v Praze 2,  Navrátilova 15.
Profesor matematiky.

1979 – 1980     Vojenské učiliště Nové Mesto nad Váhom.
Základní vojenská služba – učitel programování.
Vývoj aplikací v jazycích Fortran, Basic a PL/1.

1980 – 1984     ÚTIA ČSAV, Praha 8, Pod vodárenskou věží 2.
Aspirant, později vědecký pracovník
Výzkum v oblasti rozpoznávání příznaků, vývoj aplikací v PL/1.
(Vyvinul jsem novou metodu selekce příznaků, která umožnila zvýšit dimenzi zpracovatelných problémů z původních 13 na více než 200 a rozšířil jsem ji o několik heuristických nadstaveb, které umožňo­valy najít kvalitnější sadu příznaků.)

       Paralelně: Publikační a přednášková činnost, vědeckopopulární články o výpočetní technice a programování, vývoj interpretu jazyka
Forth pro 602. ZO Svazarmu.

1985 – 1990     Tesla Elstroj, Praha 8, Voctářova 16.
Výzkumný a vývojový pracovník.
Vývoj programového vybavení pro počítače řady SAPI v jazycích assembler, Basic, Forth, Pascal, C a C++, především vývoj klíčových programů ovlivňujících přijetí velkých zakázek. Zavádění nových softwarových technologií, školení podnikových programátorů.

       Paralelně: Publikační a přednášková činnost, vědeckopopulární články o výpočetní technice a programování, vývoj a zavádění metodiky výuky programování v mimoškolních zařízeních a posléze i na školách v celé ČSSR, příprava a realizace televizního seriálu o programování, moderování populárně vědeckých pořadů v televizi.
Vývoj programu pro řízení sázkového provozu pro závodiště v Chuchli, který úspěšně konkuroval černým bookmakerům. Program byl schopen sledovat sázkové aktivity a podle nich dynamicky upravovat kurzy tak, aby se maximalizoval počet sázek a aby přitom závodiště nezávisle na výsledku dostihu dosáhlo předem plánované míry zisku.

1990 – 1995     Vlastní firma: Pecinovský & partneři.
Publicista, konzultant a softwarový expert.
Školení, konzultace, vedení softwarových projektů, softwarové expertizy, publikování. Zavedení systému řízení sázkového provozu pro závodiště v Bratislavě. Rozšíření systému v Chuchli.

1995 – dosud   Mandátní smlouva pro Grada Publishing spol. s r.o.,
Praha 8, U Průhonu 22.
Šéfredaktor redakce počítačové literatury.
Vyhledávání autorů a titulů, vydávání odborných publikací.

       Paralelně: Školení, publikování, softwarové expertizy.
Vývoj a zavedení metodiky vyhodnocování laboratorních dat pro účely managementu pro Pražské vodárny a.s. – mému řešení byla dána přednost před výsledky letitého výzkume vodárenských odborníků.
Vytvoření nápovědy a základní metodiky výuky ke grafickému programovacímu prostředí Baltík 3. 0.

2000 – 2001     SGP Systems, Uherské Hradiště, L. Janáčka 180.
Hlavní metodik zodpovědný za přípravu metodických materiálů pro výuku programování žáků základních a středních škol.

2001 – 2001     Soltima, Praha 1, Pštrosova  7.
Technical Writer

2002 –             Amaio Technologies, Praha 10, Třebohostická 14.
EDU expert zodpovědný za přípravu školení pro přechod programátorů na moderní technologie, za vedení těchto školení a přípravu potřebných výukových materiálů.

Jazyky

Anglicky velmi dobře,
Rusky velmi dobře,
Německy dobře.

IQ

164 – měřeno mezinárodními testy organizace Mensa v roce 1994.

Užitečné vlastnosti

Schopnost rychle proniknout k jádru problému, a to i v teoreticky dosud neprobádaných oblastech (viz řízení sázkového provozu nebo vyhodnocení vodárenských laboratorních dat pro potřeby managementu).

Schopnost odhalit a využít běžně nepublikované vlastnosti a schopnosti používaných programových nástrojů.

Schopnost získat od zákazníků, kteří přijdou s požadavky, co od programu chtějí, specifikaci toho, co opravdu potřebují.

Schopnost přesvědčit druhé o správnosti zvoleného řešení.

Schopnosti vysvětlit složitější odborná témata zajímavou a poutavou formou i laikům (knihy, které jsem napsal, se prodávaly neporovnatelně lépe, než konkurenční).

Schopnost improvizovaně vystupovat na veřejnosti i v médiích.

Maximální nasazení v pracovním procesu.

 

Ing. Rudolf PECINOVSKÝ, CSc.

Příloha 1:  Realizované softwarové projekty

 

1977,
assembler HP

Řídící program robota (systém oko – ruka). Program analyzoval scénu sejmutou kamerou a lokalizoval objekt, který měla uchopit robotova ruka.

1978 – 1979
Fortran

Program aplikoval teoretické závěry a zjednodušoval matice popisující lineární tuhé systémy tak, aby tyto systémy bylo možno analyzovat a řídit bez rušivých interferencí vyplývajících z jejich tuhosti.

1979 – 1980
HP Basic

Program analyzující hospodaření výkonných praporčíků a odhalující disproporce mezi nahlášenými pohyby a stavy vojsk.

Statistické zpracování dentistického výzkumu v armádě.

1980 – 1984
PL/1

Snižování počtu příznaků s využitím míry diskriminativnosti – Program prakticky aplikoval teoretické závěry kandidátské disertační práce.

1984
assembler 8080

Spoluautor interpretu jazyka Forth pracujícího pod kazetopáskovým operačním systémem a prodávaného pod obchodním názvem Forth 602.

1985
assembler Z80

Strukturovaný assembler

Programy pro testování vyvíjených počítačových desek

Interpret jazyka Forth pracující pod operačním systémem CP/M

1986
Forth

Řídící systém robota nasazeného při výrobě integrovaných obvodů v Tesle Rožnov

1987
TurboPascal

Systém pro řízení sázkového provozu na státním závodišti v Chuchli, který měl konkurovat černým bookmakerům. Systém on-line spolupracoval s až 8 pokladnami. Zaručoval každému sázejícímu, že dostaně výhru vyplacenou v kurzu, ve kterém si vsadil. Podle průběhu sázek predikoval budoucí chování sázejících a průběžně upravoval kurzy koní (počáteční nastavení zabezpečovala speciální komisse) tak, aby bez ohledu na výsledek dostihu dosáhla sázková kancelář požadovaný zisk.

1988
TurboPascal

Systém pro výpočet mezd pracovníků Tesly Elstroj

1989
Turbo C++

Systém konvertující popis hybridního integrovaného obvodu ve výstupní formátu programu AutoCAD na posloupnost minimálního počtu zábleksů kamery, pomocí nichž se příslušný obrazec nasvítí.

1990 – 1991
TurboPascal,
Turbo C++

Doprovodné programy k výukovému seriálu „Cesta k profesionalitě“, který jsem psal pro časopis ComputerWorld.

1991
Turbo C++

Spoluautorství na systému pro prodej vstupenek prodaném do někalika pražských divadel – vedení týmu 4 programátorů.

1992
Turbo Pascal

Zavedení systému pro řízení sázkového provozu na závodišti v Bratislavě a jeho úprava pro síťové prostředí.

1995-1996
Borland C++

Vedení týmu 4 programátorů, převádějícího původní systém pro řízení sázkového provozu v síti počítačů pracujících pod operační systém MS-DOS a síťovým systémem Personal NetWare. Nový systém dokázal přijímat sázky na několik dostihů najednou a dokázel z kurzu na vítěze vypočítávat i kombinované kurzy pro sázky na umístění.

1997 – 1999
VBA, Excel, Access

Systém na podporu manažerského rozhodování v Pražských vodovodech a kanalizacích a.s. Systém aplikoval autorem vyvinutou metodiku, pomocí níž kondenzoval přibližně 50 000 údajů sesbíraných v průběhu roku do jedné až tří  dvojic čísel charakterizujících kvalitu vody dodávané příslušným vídním zdrojem.
Tento systém aspiruje na to, stát se závaznou metodikou pro vyhodnocování kvality pitné vody v ČR.

1999 – 2000
Access, VBA

Návrh redakční databáze pro Grada Publishing, s.r.o. a spoluautorství při jeho realizaci.

 

Příloha 2: Publikace

Články:

V časopisech ABC, ComputerWorld, CHIP, ChipWeek, PC Magazín, PC World, Počítače pro každého, Softwarové noviny, Statim, Technický týdeník, VTM.

Seriály:

Naučte se počítačsky, VTM, cca 1984.

Programovací jazyk FORTH, Amatérské rádio, 1984.

Historie výpočetní techniky, Technický magazín, cca 1986.

Cesta k profesionalitě, ComputerWorld, 1991 – 1993.

Proč nemám rád Pascal, CHIP, 1993.

Vademekum začínajícího uživatele, Statim, 1993-1994.

Windows levou zadní, ComputerWorld, 1993 – 1994.

S počítačem lépe a radostněji, Technický magazín, 1997.

MS Office 97, CHIPWeek, 1997.

Cesta k Profesionalitě, ABC, 1998.

Hrajeme si s Baltazarem, ABC, 1998.

Publikace:

Pecinovský R.: Základy algoritmizace I, 602 ZO Svazarmu, 1985.

Pecinovský R.: Základy algoritmizace II, 602 ZO Svazarmu, 1985.

Pecinovský R. , Kofránek J.: Jednoduché datové typy, 602 ZO Svazarmu, 1985.

Pecinovský R. , Kofránek J.: Strukturované datové typy, 602 ZO Svazarmu, 1986.

Pecinovský R. , Kofránek J.: Vyhledávání a třídění, 602 ZO Svazarmu, 1986.

Pecinovský R. , Kofránek J.: Dynamické datové struktury, 602 ZO Svazarmu, 1986.

Pecinovský R., Kofránek J.: Modulární programování, 602 ZO Svazarmu, 1987.

Pecinovský R., Ryant I.: Programování paralelní procesů, 602 ZO Svazarmu, 1987.

Pecinovský R.: SGP, SGP Systems, 1992.

Pecinovský R.: Cesta k profesionalitě – základy algoritmizace, IDG, 1993.

Pecinovský R., Pecinovský J.: WinText 2.1, Grada, 1994.

Pecinovský R., Pecinovský J.: MS Word 6, Grada, 1995.

Pecinovský R., Pecinovský J.: Windows snadno a dobře, Grada, 1995.

Pecinovský R., Pecinovský J.: WinText 3.0, Grada, 1995.

Pecinovský J., Pecinovský R.: V zajetí počítače, Grada, 1996.

Pecinovský J., Pecinovský R.: Word 7 snadno a dobře, Grada, 1996.

Pecinovský R., Virius M.: Objektové programování I, Grada, 1996.

Pecinovský R., Virius M.: Objektové programování II, Grada, 1996.

Pecinovský J., Pecinovský R.: Word 97 snadno a rychle, Grada 1997.

Pecinovský R., Virius M.: Práce s daty I, Grada, 1997.

Pecinovský R., Virius M.: Práce s daty II, Grada, 1997.

Hynek D., Halodová R., Mikuláštík J., Pecinovský J., Pecinovský R., Renda M., Šitinová M.: Office 97 – podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada, 1997.

Pecinovský R., Virius M.: Učebnice programování – základy algoritmizace, Grada, 1997.

Veselík P., Pecinovský R.: Informatika 1 pro základní školy a víceletá gymnázia – Windows 3.x – učebnice, Grada, 1997.

Veselík P., Pecinovský R.: Informatika 1 pro základní školy a víceletá gymnázia – Windows 3.x – pracovní sešit, Grada, 1997.

Veselík P., Pecinovský R.: Informatika 1 pro základní školy a víceletá gymnázia – Windows 95 – učebnice, Grada, 1997.

Veselík P., Pecinovský R.: Informatika 1 pro základní školy a víceletá gymnázia – Windows 95 – pracovní sešit, Grada, 1997.

Pecinovský J., Pecinovský R.: Word 97 – podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada, 1998.

Pecinovský J., Pecinovský R.: Excel 97 – podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada, 1998.

Pecinovský J., Pecinovský R.: Windows 98 – podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada, 1998.

Pecinovský J., Pecinovský R.: Skenery a skenování – snadno a rychle, Grada, 1999.

Palas M., Pechar J.: Word 2000 – snadno a rychle, Grada, 1999.

Maca R., Zedníček R., Palas M.: Windows 2000 Professional – podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada, 2000.

Pecinovský R.: Hrajeme si s Baltíkem – učebnice programování pro děti i jejich rodiče, SGP, 2000.

 

Na posledních dvou knihách vydaných v nakladatelství Grada jsem použil pseudonym Michal Palas proto, že Nakladatelství začalo uvádět jména šéfredaktorů v katalogu a vedení si nepřálo, aby lidé věděli, že šéfredaktor píše knihy pro svoji redakci.